Speiderbønn/løfte

Finnes som pdf Speiderbonn.

Speiderbønn

Kjære Far i høye himmel,
hør mitt hjertes stille bønn:
Hvor jeg er i verdens vrimmel,
la meg ferdes som din sønn.
La meg leve deg til ære,
hedre Norge, far og mor,
andre folk til nytte være
lyde speiderlovens ord.

 

Speiderløfte

Jeg lover etter beste evne
tjene Gud
hjelpe andre og
leve etter speiderloven.